Jouw privacy op deze website

Deze website wordt beheerd en onderhouden door de AkzoNobel-entiteit waarnaar wordt verwezen in het gedeelte "Website Eigenaar" van deze website (hierna "AkzoNobel" of "we" genoemd). AkzoNobel is de verantwoordelijke voor de verwerking van alle door deze website verzamelde persoonsgegevens.

Het hoofddoel van deze website is een dynamisch hulpmiddel voor hulpbronnen te zijn, zodat wij onze diensten op de best mogelijke manier kunnen aanbieden. We willen dat u zich veilig voelt tijdens het bezoek aan onze website en wij committeren ons om uw uw privacy te waarborgen tijdens uw bezoek. Hieronder volgt een overzicht van hoe we uw privacy beschermen tijdens uw bezoek, gebaseerd op en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

Welke informatie verzamelen we?

Informatie op deze website is op twee manieren verzameld: direct (bijvoorbeeld wanneer u informatie verstrekt op verschillende pagina's van deze website) en indirect (bijvoorbeeld via de technologie van onze website). Dit wordt hieronder nader toegelicht.

Wij verzamelen informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door formulieren op de website te invullen, door u te registreren voor een conferentie of door deel te nemen aan een online onderzoek. Wanneer we dit soort informatie verzamelen, zullen we u op de hoogte stellen waarom we informatie vragen en hoe deze informatie wordt gebruikt.

Het is aan u of u dit wilt of niet. De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verzameld: naam, contactgegevens en andere informatie die u op formulieren op de website invoert.

Een voorbeeld van informatie die we indirect verzamelen, is via onze internet toegang logboeken. Wanneer u toegang heeft tot deze website, wordt uw internetadres automatisch verzameld en wordt deze in onze internetaccountlogboeken geplaatst.

Cookies

We verzamelen ook informatie door middel van het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden van informatie die informatie opslaan over uw bezoek aan deze website, bijvoorbeeld hoe u uw website heeft ingevoerd, hoe u door de website navigeert en welke informatie voor u van belang is. De cookies die we gebruiken, identificeren u als een nummer.

Als u zich ongemakkelijk voelt bij het gebruik van cookies, kunt u deze op uw computer uitschakelen door de instellingen in de voorkeuren of in het opties menu in uw browser te wijzigen. Let er wel op dat als uw browser geen cookies accepteert op deze website, u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

 

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om deze website te onderhouden, zoals het beantwoorden van uw vragen, het verwerken van uw inschrijving voor een conferentie en het versturen van informatie aan u over de huidige of toekomstige activiteiten van AkzoNobel.

Indien wettelijk verplicht, zullen wij uw toestemming vragen voordat wij u dergelijke informatie versturen. We analyseren de gegevens die indirect verzameld worden om de effectiviteit van onze website te beoordelen, om ons te helpen bij het identificeren van mogelijkheden om het gebruik te verbeteren en uiteindelijk om te bepalen hoe we deze website kunnen aanpassen om de gebruikservaring te verbeteren.

Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, die we aan u voorleggen op het moment dat we de informatie verzamelen.

Delen we dit met andere partijen?

Als wereldwijde organisatie kunnen gegevens die wij verzamelen internationaal worden overgedragen binnen de wereldwijde organisatie van AkzoNobel. Echter, wij verkopen geen persoonsgegevens en delen deze informatie alleen met onze adviseurs.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin we informatie moeten delen, bijvoorbeeld bij een evenement waar we onze cateraar moeten voorzien van maaltijdvoorkeursinformatie. Wanneer dit het geval is, zullen wij u op de hoogte stellen van de reden waarom we om specifieke informatie vragen voordat u informatie verstuurt, zodat u zelf de afweging kunt maken of u de informatie wenst te verstrekken aan ons.

Hoe zit het met bijzondere persoonsgegevens?

We streven ernaar om doorgaans geen bijzondere persoonsgegevens te verzamelen. Wanneer we dergelijke gegevens verzamelen, vragen we u om in te stemmen met ons voorgestelde gebruik van de gegevens. Daarnaast kan het voorkomen dat we bijzondere persoonsgegevens incidenteel verzamelen.

Wanneer u ons ongevraagd voorziet van bijzondere persoonsgegevens, stemt u in met het gebruik van data in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zoals beschreven in deze Privacy- en Cookieverklaring. De verwijzingen naar "bijzondere persoonsgegevens" betreffen de verschillende categorieën persoonsgegevens die door de Europese en andere wetgeving speciale behandeling vereisen, waaronder in sommige gevallen de noodzaak om uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen.

Bijzondere persoonsgegevens kunnen zijn: persoonlijke identiteitsnummers, persoonlijke gegevens over persoonlijkheid en privéleven, etnische afkomst, nationaliteit, politieke meningen, lidmaatschap van politieke partijen of bewegingen, religieuze, filosofische of andere soortgelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakvereniging of beroep of vakvereniging, lichamelijke of geestelijke gezondheid, genetische code, verslavingen, seksuele levens, eigendomszaken of strafrechtelijk verslag (inclusief informatie over vermoedelijke criminele activiteiten).

Beveiliging en retentieperiode

De overdracht, opslag en verwerking van persoonsgegevens verzameld via deze website is beveiligd door middel van actuele technische maatregelen. AkzoNobel bewaart de door deze website verkregen persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zolang de wet voorschrijft.

Heeft u toegang tot uw gegevens?

Op grond van deze Privacy- en Cookieverklaring heeft u het recht om te weten of we informatie over u hebben en, indien dit het geval is, toegang te verkrijgen tot deze informatie en deze te laten wijzigen wanneer de informatie onjuist is. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen of te blokkeren indien de verwerking ervan in strijd is met de toepasselijke privacywetgeving.

Google Analytics-servicevoorwaarden

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een web analytics service die door Google, Inc. ("Google") wordt geleverd. Google Analytics gebruikt 'cookies', die tekstbestanden op uw computer bevatten, om de website te helpen met analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt door Google verzonden naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie voor het evalueren van uw gebruik van de website, het samenstellen van rapporten over de websiteactiviteit voor web bedieners en het aanbieden van andere diensten in verband met de websiteactiviteit en het internetgebruik. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden, waar dit wettelijk verplicht is, of wanneer dergelijke derden de gegevens namens Google verwerken.

Google koppelt uw IP-adres niet met andere gegevens van Google. U mag het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen op uw browser te selecteren, maar als u dit doet, kunt u de volledige functionaliteit van deze website niet gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de hierboven beschreven wijze en voor de hierboven genoemde doeleinden.