Raad van Commissarissen Akzo Nobel N.V.

Apart en onafhankelijk van de Raad van Bestuur controleert en adviseert de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur bij de uitvoering van haar managementtaken. Belangrijke managementbesluiten en de strategie van AkzoNobel worden besproken met, en goedgekeurd door, de Raad van Commissarissen.

De activiteiten en vergaderingen van de Raad worden vastgelegd in een rapport dat elk boekjaar wordt gepubliceerd. De Raad van Commissarissen handelt in het belang van AkzoNobel en haar belanghebbenden en is tevens verantwoordelijk voor het controleren van de Raad van Bestuur en het uitstippelen van de koers voor de ondernemingsactiviteiten.

Hiertoe behoren:

  • de realisatie van onze operationele en financiële doelstellingen
  • onze ondernemingsstrategie en risico’s inherent aan onze commerciële activiteiten
  • hoe interne systemen voor risicobeheer en -controle worden gestructureerd en gebruikt
  • de belangrijkste financiële parameters en het proces van financiële rapportage
  • naleving van toepasselijke wetten en regels.

Een onafhankelijke stem en mening

Op grond van de Nederlandse wetgeving moet de Raad van Commissarissen onafhankelijk zijn van de Raad van Bestuur. Dit betekent dat leden van de Raad van Commissarissen geen leden van de Raad van Bestuur of medewerkers van de onderneming mogen zijn.

Gerelateerde documenten