Raad van Bestuur en Executive Committee Akzo Nobel N.V.

Ons Executive Committee zorgt ervoor dat beleid, strategieën en middelen van AkzoNobel worden gebruikt om de doelstellingen en targets van onze onderneming te behalen. Bij het nastreven van deze doelen komen onze belanghebbenden altijd op de eerste plaats.

Het Executive Committee is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van AkzoNobel. Het Executive Committe (ExCo) bestaat uit leden van de Board of Management aangevuld met personen die functionele expertise inbrengen. Met dit uitgebreide team zijn functionele gebieden en de business areas tot op het hoogste niveau vertegenwoordigd in ons bedrijf.

Onder het voorzitterschap van onze CEO Thierry Vanlancker, delen de leden van het Executive Committee hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor een efficiënt en effectief bestuur van de onderneming. De CFO, Maarten de Vries is echter als enige specifiek verantwoordelijk voor de financiën van AkzoNobel.

Het bestuur van en het toezicht op het bedrijf is verdeeld over een dualistische ondernemingsstructuur. Dit betekent dat de Raad van Bestuur voor haar prestaties verantwoording verschuldigd is aan een aparte en onafhankelijke Raad van Commissarissen.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn tevens verantwoording verschuldigd aan de aandeelhouders van de onderneming in de Jaarlijkse algemene vergadering voor haar prestaties  

De leden van het Executive Committee rapporteren aan de CEO.

Downloads:

Summary of Board of Management Agreements

Board of Management and Executive Committee Rules of Procedure