Bedrijfswaarden

De business principles van AkzoNobel zijn gebaseerd op onze waarden. Waar we ook actief zijn, bij alles wat we doen streven we naar de hoogste normen voor prestatie en gedrag.

Verantwoordelijkheden

Wij streven naar het scheppen van langetermijnwaarde voor onze klanten, aandeelhouders, medewerkers en de maatschappij. Om de groei van onze onderneming te waarborgen, moeten we op een duurzame manier winst maken.

Wij richten ons op het succes van onze klanten. We moeten hen voorzien van kwalitatief hoogstaande producten en diensten tegen een goede prijs. Deze producten moeten voldoen aan hoge normen voor gezondheid, veiligheid en milieu. Aandeelhouders mogen een concurrerend rendement op hun belegging verwachten.

Onze medewerkers verdienen het om te werken op een aantrekkelijke werkplek, in veilige en gezonde omstandigheden. Wij streven ernaar om de beste mensen aan te nemen en hen te stimuleren zich persoonlijk en beroepsmatig te ontwikkelen. Wij tolereren pesten of kinderuitbuiting niet.

Wij zetten ons in voor sociale verantwoordelijkheid en duurzame ontwikkeling. We houden ons aan de wetten van de landen waarin we actief zijn, steunen de fundamentele mensenrechten en hanteren hoge normen voor gezondheid, veiligheid en milieu.

Vrije creativiteit

Wij ondersteunen vrije creativiteit en eerlijke concurrentie. Wij streven ernaar om sneller, beter en op een onderscheidende manier ten opzichte van onze concurrenten te voldoen aan de behoeften van onze klanten. We concurreren hard maar eerlijk, binnen het kader van de mededingingswetgeving.

Zakelijke integriteit

Wij staan op integriteit en eerlijkheid in zakelijke transacties:

  • geen omkoping of onethische praktijken
  • geen belangenconflicten
  • registratie van alle zakelijke transacties en onderwerping daarvan aan controle

Maatschappelijke activiteiten

Wij stimuleren onze medewerkers om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten, zo lang dit niet leidt tot belangenconflicten.

De ondernemingen van AkzoNobel doen geen betalingen aan politieke partijen, hun instituten, agentschappen of vertegenwoordigers.

Communicatie

Tenzij absolute geheimhouding is vereist, streven wij naar open, feitelijke en tijdige communicatie.