Lekkages overzicht horizontaal leidingwerk

Overzicht lekkages horizontaal leidingwerk; Pekel, brakwater; mengsel van kalk, gips en pekel

Nummer Datum Medium Waar Waarin Vrijgekomen volume Oorzaak categorie Gedocumenteerde sanerende handeling
  1994            
  1995            
  1996            
1 16-06-97 Pekel (water met ca. 30% zout) Boring 256, Twekkelerweg 390 Weiland / sloot 35 m3 Leidingwerk Afgezogen & gespoeld
  1998            
  1999            
2 09-06-00 Pekel (water met ca. 30% zout) Nabij Boring 143 Weiland / sloot 5 m3 Leidingwerk Afgezogen & afgegraven
  2001            
  2002            
3 29-03-03 Pekel (water met ca. 30% zout) Boring 143, nabij Twekkelermarkeweg 201 Weiland Onbekend Leidingwerk Niet meer te achterhalen
4 23-10-03 Pekel (water met ca. 30% zout) Boring 256, Twekkelerweg 390 Sloot 15 m3 Leidingwerk Afgegraven & gespoeld
5 17-11-03 Pekel (water met ca. 30% zout) Nabij Boring 225, nabij Grote veldweg 19 Weiland / beek 20 m3 Leidingwerk Gespoeld
6 17-03-04 Brakwater (water met ca. 10% zout) Rougoorweg t.h.v. Schoolbeekweg Weiland / sloot 3-4 m3 Leidingwerk Afgezogen
7 26-02-05 Pekel (water met ca. 30% zout) Boring 215, Strootsweg Onbekend Onbekend Leidingwerk Niet meer te achterhalen
8 27-03-06 Pekel (water met ca. 30% zout) Kruising Haimersweg/Hofdijk Niet meer te achterhalen 10 m3 Leidingwerk Niet meer te achterhalen
9 30-03-06 Pekel (water met ca. 30% zout) Nabij Boring 298, Marssteden 66 Weiland 15-20 m3 Leidingwerk Gespoeld & bodemonderzoek ingesteld
10 09-06-06 Pekel (water met ca. 30% zout) Zoutfabriek (Boortorenweg) Intern riool, gemeente riool en bodem 25 m3 Leidingwerk Niet meer te achterhalen
11 04-10-07 Pekel (water met ca. 30% zout) Hoek Grote Veldweg / Haimersweg Beek Onbekend Leidingwerk Afgezogen & gespoeld
12 12-07-08 Brakwater (water met ca. 10% zout) Strootsweg nabij Boring 204, Twekkelerweg 350 Beek 12 m3 Leidingwerk Sterk verdund door hevige regenval
13 02-08-08 Brakwater (water met ca. 10% zout) Hoek Strootweg / Twekkelerweg Sloot 5 m3 Leidingwerk Afgezogen & gespoeld
14 23-09-09 Brakwater (water met ca. 10% zout) Boortorenweg Weiland Onbekend Leidingwerk Afgezogen & afgegraven
15 26-11-09 Pekel (water met ca. 30% zout) Haimersweg Weiland / sloot 15 m3 Leidingwerk Afgezogen
  2010            
16 25-09-11 Brakwater (water met ca. 10% zout) Boortorenweg Fabrieksterrein 20 m3 Leidingwerk Niet meer te achterhalen
17 24-11-11 Pekel (water met ca. 30% zout) Boring 437, Baardinksweg 30 Weiland 10 ltr Leidingwerk Niet meer te achterhalen
18 27-03-12 Pekel (water met ca. 30% zout) Nabij Boring 423, Burgermeester Stroinkstraat 414 Weiland / sloot 4 m3 Leidingwerk Afgezogen
19 8-10-12 Pekel (water met ca. 30% zout) Nabij Boring 428, Burgemeester Stroinkstraat 483 Weiland 3 m3 Leidingwerk Afgezogen & gespoeld
20 12-12-12 Brakwater (water met ca. 10% zout) Pompstation Boortorenweg Fabrieksterrein 20-30 m3 Leidingwerk Gedeeltelijk afgegraven
21 28-06-13 Mengsel van kalk, gips en pekel Nabij Boring 149, Strootbeekweg 175 Weiland Onbekend Leidingwerk Afgegraven
22 27-07-13 Pekel (water met ca. 30% zout) Hoek Strootweg / Twekkelerweg Weiland / sloot 10 m3 Leidingwerk Bodemonderzoek / grondwatermonitoring ingesteld
23 8-11-13 Brakwater (water met ca. 10% zout) Brakwater (water met ca. 10% zout) Fabrieksterrein 65 m3 Leidingwerk Niet nodig, geen milieuschade
24 10-02-14 Pekel (water met ca. 30% zout) Nabij Boring 4, Boortorenweg 20 Fabrieksterrein 2-3 m3 Leidingwerk Afgezogen & afgegraven
25 12-02-14 Brakwater (water met ca. 10% zout) Pompstation Boortorenweg Fabrieksterrein 2 m3 Leidingwerk Afgezogen & afgegraven
26 11-03-14 Pekel (water met ca. 30% zout) Nabij Boring 477, IJzersteden 20 Weiland 4 m3 Leidingwerk Afgegraven
27 30-04-14 Pekel (water met ca. 30% zout) Boring 497, Harberinksweg 555 Weiland 300-400 ltr Leidingwerk Gespoeld
28 25-05-14 Pekel (water met ca. 30% zout) Nabij Boring 484, Nabij Strootsweg 400 Weiland 200 ltr Leidingwerk Afgegraven
29 11-07-14 Brakwater (water met ca. 10% zout) Rougoorweg Sloot 30 m3 Leidingwerk Afgegraven
30 23-09-14 Pekel (water met ca. 30% zout) Windmolenweg Weiland / sloot 50 m3 Leidingwerk Afgegraven
31 21-11-14 Brakwater (water met ca. 10% zout) Boring 426 Burgemeester Stroinkstraat 420 Weiland / sloot 3 m3 Leidingwerk Afgezogen & afgegraven
32 27-01-15 Brakwater (water met ca. 10% zout) Boring 422, Burgemeester Stroinkstraat 414 Weiland / sloot 5 m3 Leidingwerk Afgezogen & afgegraven
33 29-04-15 Brakwater (water met ca. 10% zout) Boortorenweg Wegberm / weg / riolering 60 m3 Leidingwerk Afgezogen & afgegraven
34 02-05-15 Pekel (water met ca. 30% zout) Hoek Hofdijk /Haimersweg Weiland 25 m3 Leidingwerk Afgezogen
35 30-10-15 Pekel (water met ca. 30% zout) Boring 476, IJzersteden 20 Weiland 5-10 m3 Leidingwerk Afgezogen & afgegraven
36 28-01-16 Mengsel van kalk, gips en pekel Boring 482, Kwinkelerweg ten zuiden van A35 Weiland / sloot 50 m3 Leidingwerk Afgezogen & afgegraven
37 06-03-16 Pekel (water met ca. 30% zout) Haimersweg Beek 50 m3 Leidingwerk Afgezogen & afgegraven
38 11-04-16 Pekel (water met ca. 30% zout) Mensinkweg 46 Fabrieksterrein <1 m3 Leidingwerk Afgezogen & afgegraven
39 13-04-16 Pekel (water met ca. 30% zout) Boring 337, Boekelerhoekweg Weiland 10 m3 Leidingwerk Afgezogen & afgegraven
40 02-06-16 Pekel (water met ca. 30% zout) Boring 367, Chroomsteden 26 Bedrijfsterrein 100 ltr Leidingwerk Afgezogen & afgegraven
41 13-06-16 Pekel (water met ca. 30% zout) Boring 328, Hofdijk 313

Opvangbak ter voorkoming

van milieuverontreiniging / weiland

100 ltr Leidingwerk Afgezogen & afgegraven
42 03-07-16 Brakwater (water met ca. 10% zout) Hoek Mensinkweg / Rougoorweg Weiland 1400 m3 Leidingwerk Afgezogen & afgegraven
43 24-08-16 Pekel (water met ca. 30% zout) Hoek Haimersweg / Windmolenweg Weiland 5-50 m3 Leidingwerk Afgezogen & afgegraven
44 20-12-16 Brakwater (water met ca. 10% zout) Boortorenweg Parkeerplaats n.t.b. Leidingwerk Afgezogen & afgegraven
45 04-01-17 Brakwater (water met ca. 10% zout) Boring 422, Burgemeester Stroinkstraat 414 Weiland/sloot 6 m3 Leidingwerk Afgezogen
46 16-02-17 Pekel Nabij boring 446, zijstraat Haimersweg Onverharde weg 3 m3 Leidingwerk Afgezogen & afgegraven
47 27-02-17 Pekel Hoek van de Twekkelerweg en de Strootsweg Omliggende grond 3 m3 Leidingwerk Afgezogen & afgegraven
48 29-06-17 Pekel Grote Veldweg, Enschede Omliggende grond 5-10 m3 Leidingwerk Afgezogen & afgegraven
49 23-07-17 Mengsel van kalk, gips en pekell Tussen de Rougoorweg en de Boortorenweg, Hengelo Omliggende grond en sloot max. 250 m3 Leidingwerk Afgezogen & afgegraven
50 24-07-17 Pekel (water met ca. 30% zout) nabij boring 343, Molenveld, Enschede Omliggende grond en sloot >1 m3 Leidingwerk Afgezogen & afgegraven
51 25-07-17 Pekel (water met ca. 30% zout) nabij boring 206, Strootsweg, Hengelo beek nog onbekend Leidingwerk transportleiding buiten gebruik, monitoring beek
52 06-02-2018 Brakwater (water met ca. 10% zout) nabij boring 429, Burgemeester Stroinkstraat te Enschede voorliggende sloot Ca. 20 m3 Leidingwerk Brakwaterpomp is gestopt, relevant stuk leiding uit bedrijf genomen en gestart met het saneren. 
53 06-05-2018 Brakwater (water met ca. 10% zout) Dennenboomlaan Greppel Max. 100 m3 Boorput Vloeistof afgezogen en verwerkt in fabriek