Boorterrein 2.0: Vernieuwing horizontaal leidingwerk

Voor het winnen van zout bevindt zich in het Boorterrein van AkzoNobel (gemeenten Hengelo en Enschede) zo’n 170 kilometer leidingwerk. Daardoor pompen we onder andere water vanuit de zoutfabriek naar naar de ruim 80 actieve boringen en pekel terug naar de fabriek. Om het leidingnetwerk aan de nieuwste duurzaamheidseisen te laten voldoen voor zoutwinning is een pro-actieve aanpak gekozen. In 2017 – 2018 wordt veel geld geïnvesteerd in verbetering en vernieuwing om het leidingwerk lekvrij te maken. Zie ook bijgaande animatie

Boorterrein 2.0

Optimalisatie en vernieuwing leidingwerk voor een duurzame zoutwinning!

Historische ontwikkeling leidingwerk

Het leidingwerk tussen zoutwinning en fabriek is meegegroeid met de stapsgewijze uitbreiding van de ondergrondse zoutwinning (zie kaart).


 
Het huidige leidingwerk dateert van de periode 1985-heden. Het wordt gebruikt voor de volgende vloeistoffen:

 1. Water van de fabriek naar de zoutcavernes
 2. Pekel (met zout verzadigd water) uit de cavernes naar de fabriek
 3. Productiestromen zoals naverzadiging (van caverne naar caverne) en recyclingwater (van caverne naar pekelleiding)
 4. Retourstromen – restfracties uit fabriek naar cavernes zoals brak water, reststoffen en bromide 

Optimalisatie en verbetering leidingwerk

Het hele netwerk, het transportproces en het beheer en onderhoud zijn kritisch bekeken vanuit het oogpunt van procesverbetering, risicovermindering en toekomstbestendigheid.
Dat heeft tot de conclusie geleid dat er een eenvoudiger en kleiner leidingnetwerk met nieuwe hoofdleidingen moet komen, dat beter beheerd en geïnspecteerd wordt. Dit betekent concreet:

 • één hoofdleiding tussen de fabriek en de zoutwinningsgebieden Ganzebos en Usseler Es
 • bijna geheel nieuwe hoofdtransportleidingen tussen de actieve zoutwinlocaties en de fabriek
 • nieuwe leidingen voor retourstromen van brak water, slurry en bromide
 • verminderen retourstromen
 • vereenvoudigen leidingwerk:
 1. afkoppelen van oude leidingen die overbodig zijn geworden
 2. het gebruik van minder hulpstukken en koppelingen
 3. standaardisering
 • materiaal dat voldoet aan de laatste stand van de techniek
 • Invoering standaard werkprocessen (o.a. Pipeline Management Systeem) 

Programma en planning

Op dit moment (eind 2017) zijn het Molenveld- en het brakwatertracé nagenoeg afgerond. Na de laatste testen wordt het resultaat aan toezichthouder SodM voorgelegd en zijn de leidingen na definitieve goedkeuring begin 2018 klaar voor een storingvrije toekomst. Ook de hoofdwaterleiding zal naar verwachting in februari/maart 2018 operationeel zijn. Eerder zijn kleinere projecten uitgevoerd als voorbereiding op het vernieuwen van de hoofdtransportleidingen: de tracés Molenveld, Marssteden en Haimersweg. Deze projecten hebben er samen voor gezorgd dat AkzoNobel de ambitie van een lekvrij netwerk heeft waargemaakt.
Vervangen hoofdleidingen Molenveld Marsteden en Haimersweg
De planning voor de hoofdtransportleidingen ziet er als volgt uit: 

Periode Leiding
augustus – oktober 2017 Hoofdtransportleiding Molenveld, inclusief afsluitergroep bij Haimersweg – A35
September – oktober 2017 Nieuwe slurryleiding Denneboomlaan (tegenover Twence)
september – december 2017 Nieuwe brakwaterleiding ( Rougoorweg)
september – december 2017 Nieuwe slurryleiding naast bestaande leiding
(vanaf Boortorenweg via de Holmersweg naar de nieuwe boorlocatie nabij de kruising Bruninksweg – Holmersweg)
september – december 2017 Terugbrengen van het terrein hoek Mensinkweg – Rougoorweg in de oorspronkelijke staat. Dit terrein is gesaneerd als gevolg van de brakwater lekkage in 2016.
november – december 2017 Hoofdtransportleiding Marssteden
januari – mei 2018 Reserve -transportleiding Haimersweg

Alle werkzaamheden in het kader van vernieuwing van het leidingwerk zijn te vinden in het Dashboard werkzaamheden Boorterrein.

Wat merken omwonenden ervan?

Omwonenden zullen werkzaamheden in het veld waarnemen. Dit betekent onder andere extra verkeersbewegingen van voertuigen, mogelijke afzettingen, openliggende terreinen en opslag van materialen. Wij begrijpen dat dit overlast met zich mee kan brengen en vragen hiervoor begrip.

Boorterrein 2.0