Pilot Stabilisatie Cavernes Twente

AkzoNobel doet onderzoek om potentieel instabiele zoutcavernes in de regio Hengelo/Enschede te vullen. AkzoNobel kijkt daarbij zowel naar de technische haalbaarheid, de milieu-hygienische aspecten, de economische haalbaarheid maar bovenal ook het maatschappelijke draagvlak dat hiervoor nodig is.

Pilot Stabilisatie Cavernes Twente

Er is een prioriterings-matrix gemaakt waaruit een goed beeld is ontstaan welke cavernes in welke volgorde het beste opgevuld kunnen worden om de kans op bodemdaling zoveel mogelijk te beperken.

Door nieuwe monitoringstechnieken is AkzoNobel daarnaast in staat om de tijd waarop gereageerd moet worden, wanneer blijkt dat de caverne aan het migreren is.

Op dit moment worden lege zoutcavernes met slurry, een reststof uit het zoutproductieproces, gevuld. Hiermee kunnen minimaal drie cavernes, die potentieel instabiel zijn, tegelijkertijd gevuld worden. Er is dan ook op dit moment geen urgentie om de lege zoutcavernes te vullen met een alternatieve stof.