Energie

Het indampen van pekel tot zout is een continu en intensief proces. Een aanzienlijk deel van de productiekosten bestaat dan ook uit energiekosten. Vanuit haar duurzaamheidsdoelstellingen is AkzoNobel voortdurend op zoek naar het optimaliseren van de flexibiliteit van de energievoorziening.

Energiebedrijf
 

Tegenwoordig voorziet AkzoNobel deels in haar eigen energiebehoefte. Daarnaast betrekt AkzoNobel stoom van de naastgelegen bedrijven Twence en Empyro. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het klimaatbeleid door een aanzienlijke reductie van de CO2 -uitstoot.

Warmtekrachtcentrale: optimaal benutten van energie

AkzoNobel maakt al sinds 1926 gebruik van warmtekrachtcentrales. Stoom en stroom worden opgewekt volgens het systeem van warmtekrachtkoppeling (WKK). Op die manier wordt de energie uit fossiele brandstoffen optimaal benut. Als brandstof wordt aardgas verstookt. Onder hoge druk wordt stoom geproduceerd. Via turbines worden hiermee generatoren aangedreven, die elektrische energie opleveren. In de turbines blijft lage drukstroom over. Deze komt van pas bij het indampen van de pekel. Een deel van de elektrische energie wordt gebruikt voor de kracht- en lichtvoorziening op de locatie Hengelo. De elektrische energie die over is, wordt aan het openbare elektriciteitsnet geleverd. Er zijn zelfs voorzieningen getroffen, waardoor het Energiebedrijf, in geval van storing van het openbare net, de gemeente Hengelo van elektriciteit kan voorzien.De gasturbine met afgassenketel heeft een hoog rendement, waardoor een forse besparing op het aardgas gerealiseerd wordt. Ter vergelijk: een normale elektriciteitscentrale heeft een rendement van 40-45%. Het Energiebedrijf van AkzoNobel daarentegen levert met het WKK-concept een rendement van ongeveer 85%. Daardoor is de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals kooldioxyde en stikstofoxiden, aanzienlijk verminderd.

Stoom van Twence; CO2 uitstoot drastisch beperkt

Naast het gebruik van eigen aardgas gestookte ketels wordt sinds 2011 ook gebruik gemaakt van stoomlevering door Twence. In de afvalenergiecentrale van Twence wordt stoom geproduceerd voor het opwekken van elektriciteit. Via een 2,2 kilometer lange geïsoleerde bovengrondse leiding tussen Twence en AkzoNobel wordt 4 bar oververhitte stoom van Twence geleverd. Met behulp van warmtewisselaars wordt de stoom ingezet om pekelwater te verdampen.
 
Deze stoomlevering sluit naadloos aan bij de duurzaamheidsgedachte van AkzoNobel. Door het betrekken van deze stoom wordt namelijk een substantiële besparing op fossiele brandstoffen gerealiseerd en wordt de uitstoot van CO2 beperkt. In 2016 werd ruim 700.000 ton stoom geleverd. Hiermee is het aardgasverbruik van ongeveer 45.000 huishoudens bespaard en de uitstoot van circa 110.000 ton CO2 vermeden.

Stoom van Empyro; reductie aardgasverbruik en CO2

De pyrolisefabriek Empyro bevindt zich sinds 2014 op het AkzoNobel terrein. Zij produceren olie uit houtsnippers. Biomassa, zoals houtsnippers, worden in contact gebracht met heet zand, waardoor binnen twee seconden olie, houtskool en gas ontstaan. Via een bovengronds leidingnet is Empyro aan het Energiebedrijf van AkzoNobel verbonden. Sinds 2015 levert Empyro 3-8 ton stoom per uur. Door gebruikmaking van de stoom van Empyro wist AkzoNobel het aardgasverbruik in 2016 met 3.000.000 m3 terug te dringen en hiermee een CO2-reductie van 5.880 ton te realiseren.

Koelwater: gesloten systeem

Naast de energievoorziening zorgt het Energiebedrijf ook voor perslucht en water, waaronder het koelwater. Dit wordt uit het Twentekanaal gepompt en in een gesloten koelsysteem geleid, waardoor het niet in aanraking komt met de bedrijfsprocessen. Het koelwater wordt na gebruik in het kanaal teruggepompt, nadat de temperatuur in een tweetal koeltorens is teruggebracht.
 
Het Energiebedrijf is ISO 9000 en 14001 en OHSAS 18001 gecertificeerd.

Feiten

  • Productie 80 MW elektriciteit
  • Productie -75-155 ton per uur hoge druk stoom
  • Rendement met het WKK-concept van 85%
  • Stoomlevering door Twence: 700.000 ton
  • Stoomlevering door Empyro: 33.000 ton
  • CO2-reductie 130.000 ton op jaarbasis
  • Aardgasbesparing 75 miljoen m3 per jaar
     
Energiebedrijf