Zoutwinning en bodemdaling Twente

Bodemdaling is een vorm van bodembeweging. Bodembeweging is de relatieve stijging of (bodem)daling van het aardoppervlakte. Deze daling of stijging kan ontstaan door natuurlijke oorzaken, zoals het inklinken van veen en door de invloed van de mens.

Zoutwinning en bodemdaling Twente

Bij het laatste kan gedacht worden aan waterwinning, bemaling van polders en de winning van delfstoffen, zoals aardgas en zout.

Zoutwinning en bodemdaling zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zoutgesteente heeft een unieke eigenschap waarbij het zich gedraagt als een ‘taai’ gesteente, dat goed vervormt. Dit in tegenstelling tot een ‘bros’ gesteente wat breekt. Deze eigenschap noemen we zoutkruip. Bij de productie van zout uit de Twentse ondergrond ontstaan grote holtes. Door zoutkruip ‘krimpen’ cavernes heel langzaam tijdens en na hun ontwikkeling waardoor bodemdaling zeer beperkt en beheerst plaatsvindt. De mate van bodemdaling boven de zoutcavernes van AkzoNobel is afhankelijk van de wijze waarop het zout gewonnen werd sinds 1933.

Klik hier om per gebied te bekijken hoe zoutwinning en bodemdaling met elkaar verbonden zijn voor het gebied tussen Hengelo en Enschede.