Zoutproductie

Binnen het Zoutproductiebedrijf wordt de ruwe pekel, die via leidingen van het Boorterrein komt, verder verwerkt. Het zoutproductiebedrijf zorgt voor de productie en verwerking van circa 2,5 miljoen ton zout en is daarmee de grootste producent van vacuümzout ter wereld.

Zoutproductie

Het zout wordt voornamelijk gebruikt voor de productie van basischemicaliën in de vorm van 'Chemical Transformation Salt'.

Slechts een klein deel van het zout is bestemd voor directe consumptie. Een groter deel wordt gebruikt in de voedings-middelen industrie, landbouw en veeteelt. Een andere bekende toepassing is wegenzout.

Het productieproces bestaat in hoofdlijnen uit de pekelzuivering, het indampen, centrifugeren, drogen en zeven en de opslag. Zie bijgaande infographic.

Pekelzuivering; het verwijderen van verontreinigingen

De ruwe pekel wordt eerst gezuiverd. Dit gebeurt in de pekelzuivering. Hier worden de verontreinigingen, zoals calcium- en magnesiumzouten, uit de ruwe pekel verwijderd.
De onoplosbare stoffen die uit de pekel zijn afgescheiden worden teruggevoerd naar oude boringen om de holtes (gedeeltelijk) weer op te vullen, die bij de pekelwinning zijn ontstaan. De heldere en gezuiverde pekel, voedingspekel genaamd, is nu geschikt voor de productie van zout. Het omzetten van voedingspekel in zout vindt plaats in de indampinstallatie.

Indampinstallatie; het uitkristalliseren van zout

De functie van een indampinstallatie is water te laten verdampen door het koken van de pekel. Het zout kristalliseert dan uit. De waterdamp uit de indampinstallatie wordt na condensatie als proceswater in de bedrijven toegepast of opnieuw als oploswater in de boorputten gebruikt. Deze geavanceerde methode garandeert een efficiënt gebruik van energie en de productie van zeer zuiver zout.

Centrifuges; zoutbrij ontdoen van vloeistof

Het uitgekristalliseerde zout wordt als een brij uit de indampers afgetapt. Het deel van de zoutbrij dat bestemd is voor de industrie of voor gladheidbestrijding wordt in centrifuges ontdaan van de vloeistof, waarna het zout in een grote silo wordt opgeslagen.

Drogen en zeven van grof tot heel fijn zout

In de afdeling ‘Droogzout’ wordt de rest van de zoutbrij, na centrifugeren, gedroogd en gezeefd van grof tot heel fijn zout. Dit zout wordt in het zoutverwerkingsbedrijf Salt Specialties gebruikt voor de productie van allerlei zoutspecialiteiten.

Computergestuurd proces

De werking van de apparatuur van het Zoutproductiebedrijf (pekelzuivering, indamping en centrifuges) wordt hoofdzakelijk vanuit de controlekamer bewaakt. Eveneens wordt van hieruit het proces gestuurd op kwaliteit en kwantiteit. Het gehele proces wordt via procescomputers gestuurd.  

Enorme opslagcapaciteit

De grote houten silo dient als opslagruimte voor ongedroogd zout. Dit zout is bestemd voor wegenzout en industriezout. Hoewel het zout vooral per schip wordt verzonden, worden er ook (wegenzout) auto’s verladen. Consumptiezout wordt opgeslagen in speciale hoge silo’s. Afvoer vindt hier plaats met bulkvrachtauto's. Ook worden hier zogenaamde Big Bags gevuld. Dit zijn zakken gevuld met 1000 of 1250 kg zout. Dit zout wordt gebruikt bij het boren naar olie.

Feiten

  • Productie circa 2,5 miljoen ton zout per jaar
  • 1 m3 (1000 liter) pekel bestaat uit ongeveer 300 kg keukenzout in 990 liter water
  • De snelheid waarmee het zout de trommel van de centrifuges verlaat is ca. 160 km per uur
  • Iedere centrifuge kan per uur ruim 50.000 kg zout leveren
  • Opslagcapaciteit houten silo: 32.000 ton zout (circa 4,5 dag productie)
Zoutproductie