media release

S/park opent deuren voor hightech chemie

S/park is de nieuwe naam voor de Deventer broedplaats voor open innovatie in chemie en technologie die is gevestigd op een deel van het voormalige terrein van AkzoNobel Specialty Chemicals. Gisteravond zijn daarvoor de formele handtekeningen gezet en is het terrein overgedragen aan de gemeente Deventer, die het als nieuwe eigenaar beschikbaar stelt voor ontwikkeling. Ook zijn gebouwen overgedragen aan de S/park Vastgoed BV. De partners, de gemeente Deventer, HMO, provincie Overijssel en AkzoNobel Specialty Chemicals, hebben Marc Leeuw benoemd als de nieuwe directeur die op 1 april aan de slag gaat.

Deventer Open Innovation Center becomes S/park; opens its doors for high-tech chemistry

Marc Leeuw, voorheen werkzaam bij Oost NL, de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland: “Open innovatie gaat over chemie tussen mensen. S/park biedt laagdrempelige toegang tot unieke kennis en faciliteiten die voor veel bedrijven, startups, onderzoekers en studenten normaliter niet toegankelijk zijn. Wij willen een katalysator zijn die de juiste reacties op gang brengt. Samen werken wij zo aan de chemtech-bedrijven van morgen en aan werkgelegenheid in de regio.”

Met de eerste nieuwe bewoners worden binnenkort de huurafspraken vastgelegd.
 

  • Exxfire richt zich op brandpreventie en -bestrijding in onder andere ICT-servers en de luchtvaartsector. De onderneming startte in 2011 en won dat jaar meteen de Nyenrode Innovation Contest, waarop in 2012 een innovatiekrediet van de overheid volgde. De eerste producten zijn al met succes op de markt gebracht.
 
  • T-Minus Engineering is opgericht als spin-off van de TU Delft. Het bedrijf ontwikkelt oplossingen voor metingen in de hoogste lagen van de atmosfeer en in de ruimte. Deze systemen worden vooral ingezet voor onderzoek naar klimaat en lange termijn weersfenomenen. De ontwikkeling van hun nieuwste product, de T-Minus DART, wordt ondersteund door de Europese Unie, ESA, en het Netherlands Space Office van het ministerie van Economische Zaken. Voor de aandrijving is een stuwstof nodig die in eigen beheer wordt ontwikkeld en gefabriceerd. Het gaat om een stof met de classificatie ‘verhoogd risico’ die uitstekende faciliteiten op het gebied van veiligheid en vergunningen vereist. S/park biedt een unieke mogelijkheid om deze ontwikkeling vorm te geven Het gaat hier om hoogwaardige werkgelegenheid in de ruimtevaartsector, zowel op R&D als op productiegebied.

Aan de voorbereiding van dit chemtech-project voor innovatieve chemie is gewerkt door de gemeente Deventer, de Herstructureringsmaatschappij Overijssel en de provincie Overijssel. Samen met AkzoNobel Specialty Chemicals investeren zijn in totaal ruim €25 miljoen in de toekomst van het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor hoogreactieve chemische technologie.

S/park is de place to go in Europa voor de meest veeleisende chemie en technologie (chemtech) waar veiligheid, procesbeheersing en kennis van wet- en regelgeving van essentieel belang zijn. Op het centrum kunnen jonge bedrijven samen met AkzoNobel Specialty Chemicals nieuwe toepassingen en producten in de chemie ontwikkelen en opschalen. Bedrijven, kennisinstellingen, (startende) ondernemers, investeerders en studenten krijgen toegang tot een werkomgeving die onder meer bestaat uit een groot kennis- en bedrijvennetwerk, speciale onderzoeksfaciliteiten, zoals het unieke veiligheidslaboratorium, het analytisch laboratorium, proeffabrieken met mogelijkheden om productie op te schalen en onderwijs- en trainingsvoorzieningen.

Eind 2025 moet het centrum onderdak bieden aan circa 300 kennisintensieve medewerkers en 50 gebruikers in de sfeer van training en educatie. Dit is exclusief de al aanwezige 315 medewerkers van AkzoNobel Specialty Chemicals. Samen met de indirecte werkgelegenheid in bijvoorbeeld toelevering en dienstverlening komt dit neer op meer dan duizend arbeidsplaatsen in 2025.

Peter Nieuwenhuizen, Chief Technology Officer van AkzoNobel Specialty Chemicals: “Door kennisuitwisseling komen wij en andere bedrijven, startups, scale-ups en kennisinstellingen samen sneller tot baanbrekende chemtech-innovaties en nieuwe toepassingen in highly demanding chemistry.”

Het centrum wordt breed ondersteund door het lokale en regionale bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en de Topsector Chemie.

Contact for this publication

Media Relations

For media requests only
Contact for other questions