media release

AkzoNobel maakt vraagstukken van Imagine Chemistry 2018 bekend

AkzoNobel Specialty Chemicals heeft de vraagstukken voor 2018 bekendgemaakt voor haar jaarlijkse Imagine Chemistry Programma.

Imagine Chemistry – een belangrijk element van AkzoNobel's gemeenschappelijke aanpak van innovatie – is een kans voor start-ups of researchers om echte vraagstukken in de bedrijfstak op te lossen en duurzame bedrijfskansen in de chemie te creëren. De winnaars krijgen een ontwikkelingsovereenkomst met AkzoNobel om hun ideeën op de markt te brengen.
 

AkzoNobel announces 2018 Imagine Chemistry challenges

De editie van 2018 vraagt oplossingen in de volgende zes categorieën:

  • Duurzame technologieën voor kleine deeltjes
  • Chemische installaties zonder afvalwater
  • Intelligente chemische installaties
  • Ingrijpende verandering van de chloraatproductie
  • Duurzame poedertechnologieën
  • Platformen voor oppervlakte-actieve stoffen met een zero-footprint

"De reacties op Imagine Chemistry vorig jaar waren overweldigend. We gingen partnerschappen voor ontwikkeling aan met drie winnaars met ideeën voor een duurzamere chemische industrie," zegt Peter Nieuwenhuizen, Chief Technology Officer – Specialty Chemicals bij AkzoNobel. "Dit programma heeft aangetoond dat start-ups en ondernemingen efficiënt kunnen samenwerken om hindernissen bij innovaties te overwinnen, waarvan beide profiteren. Wij verheugen ons op het ontdekken van nieuwe zakelijke kansen via de competitie in 2018."

Imagine Chemistry onderscheidt zich binnen de bedrijfstak door een gezamenlijke aanpak, waarbij alle deelnemers tijdens de hele competitie passende feedback krijgen van bedrijfsexperts om hun oplossingen te verbeteren. Deze "Challenge" wordt georganiseerd met het innovatieteam van KPMG en ondersteund door het kapitaalfonds ICOS en Lux Research. Daarnaast is de TU Chalmer uit Zweden aangehaaktals partner en gastheer voor de finaleronde van de editie uit 2018.

Een van de winnaars van afgelopen jaar, Brian Miller van de start-up uFraction8 merkt op: "AkzoNobel heeft het proces echt met ons doordacht en gezorgd dat de samenwerking voor beide partijen functioneerde. Elk facet van het bedrijf was vertegenwoordigd en bood begeleiding, meningen en advies aan om ons te helpen alles om te zetten in wat uiteindelijk een winnend voorstel was. De praktische aanpak maakt deze competitie echt uniek."

Deelnemers kunnen hun ideeën en oplossingen indienen via speciale online community, waar ze feedback en suggesties krijgen van experts tijdens de hele nomineringsfase. In juni worden 20 finalisten uitgenodigd voor een intensief driedaags event op de Technische Universiteit Chalmers in Göteborg, Zweden. Hier werken ze samen met experts in financiën en research om hun ideeën verder te ontwikkelen.
 

Imagine Chemistry

Voor meer informatie en deelname aan de competitie kunt u terecht op www.imaginechemistry.com
Meer informatie over de winnaars van 2017 vindt u op www.imaginechemistry.com/2017-edition
Klik hier voor een inspirerende video over de 2017 editie.

 

Contact for this publication

Media Relations

For media requests only
Contact for other questions